Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā. Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00. Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu – skatīt šeit. Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu […]

Read More… from Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Diena bez datora

Esam saņēmuši no vecākiem daudz labu vārdu un lielo paldies par piešķirto brīvo dienu no mācībām! Tāpēc vēlamies atkārtot šo “Dienu bez datora”! Lai visiem būtu ērti, tad šī diena ir 30.04.! Ņemot vērā, ka maija sākumā ir divas dienas (Mātes diena un Darba svētku diena), kurās katrs var izpausties gan ar mīlestību, gan ar […]

Read More… from Diena bez datora

Augstskolu atvērtās durvis 2021 tiešsaistē

15.aprīlī no plkst. 14:00 šeit: https://events.tiesraides.lv/skola2021 notiks virtuāls analogs ikgadējai izglītības izstādei “SKOLA”, kur Rīgas vispārizglītojošo skolu vienpadsmito un divpadsmito klašu audzēkņi tiek aicināti iegūt aktuālāko informāciju par mācību iespējām desmit dažādās Latvijas augstskolās. Tiešsaistes pasākumā piedalīsies 10 Latvijas augstskolas: Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras […]

Read More… from Augstskolu atvērtās durvis 2021 tiešsaistē

Vienotais iestājpārbaudījums

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās. […]

Read More… from Vienotais iestājpārbaudījums

Diena bez datora

Tuvojoties pavasarim, arvien grūtāk paliek strādāt un mācīties! Lai mazliet varētu atvilkt elpu un lai paskatītos ārā pa logu un pasvilpotu kopā ar putniem, esam izveidojuši vienu BRĪVU dienu no datora gan skolotājiem, gan skolēniem! Šī diena skolēniem bez darba nepaies, bet nebūs jāsēž pie datora un jādusmojas uz skolas uzdotajiem lielajiem darbiem! Process ir […]

Read More… from Diena bez datora