Aktualitātes uzsākot 2021./2022. mācību gadu

Par 1.septembri 10:00 – Svinīgais pasākums 1. un 12.klasēm (Norises tips, tiks precizēts). Pasākumā būs jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības. 11:00 Svinīgā klases stunda 2.-11.klasēm ( Par vietu un formu informēs klases audzinātāji) Pasākumu laikā, izglītojamo tiesiskie pārstāvji netiks ielaisti izglītības iestādē. Vispārīgi Mācību gada sākums – klātienē visam klašu grupām ar veikto testu vai sadarbspējīgu […]

Read More… from Aktualitātes uzsākot 2021./2022. mācību gadu

Izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija – mācību satura apguve drošā vidē klātienē

Covid-19 ir vīrusa infekcijas slimība ar ļoti augstu lipīguma pakāpi, kura pirms pusotra gada pasaulē izraisīja pandēmiju, kas joprojām ietekmē visas pasaules sabiedrības ierasto dzīves ritmu, ikviena cilvēka personīgo dzīvi un sabiedriskās aktivitātes. Vīruss ir dzīvs organisms un darbojas kā parazīts, kuram, lai dzīvotu un turpinātu savu dzīves ciklu, ir nepieciešams saimnieka organisms – šīs […]

Read More… from Izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija – mācību satura apguve drošā vidē klātienē

Diena bez datora

Esam saņēmuši no vecākiem daudz labu vārdu un lielo paldies par piešķirto brīvo dienu no mācībām! Tāpēc vēlamies atkārtot šo “Dienu bez datora”! Lai visiem būtu ērti, tad šī diena ir 30.04.! Ņemot vērā, ka maija sākumā ir divas dienas (Mātes diena un Darba svētku diena), kurās katrs var izpausties gan ar mīlestību, gan ar […]

Read More… from Diena bez datora

Vienotais iestājpārbaudījums

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās. […]

Read More… from Vienotais iestājpārbaudījums

Diena bez datora

Tuvojoties pavasarim, arvien grūtāk paliek strādāt un mācīties! Lai mazliet varētu atvilkt elpu un lai paskatītos ārā pa logu un pasvilpotu kopā ar putniem, esam izveidojuši vienu BRĪVU dienu no datora gan skolotājiem, gan skolēniem! Šī diena skolēniem bez darba nepaies, bet nebūs jāsēž pie datora un jādusmojas uz skolas uzdotajiem lielajiem darbiem! Process ir […]

Read More… from Diena bez datora

Izsoles paziņojums

Izsole notiks 03.02.2021. plkst.12:30, pieteikumi (papīra formātā, aploksnē) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā iesniedzami līdz 02.02.2021. plkst.16:30 Klientu apkalpošanas centrā. Izsoles dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa “Pieteikums” un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes ir jāraksta teksts, kas norādīts Rakstiskā izsoles nolikuma 5.4.apakšpunktā. Svarīgi! Pieteikuma veidlapā potenciālais nomnieks norāda piedāvāto kopējo nomas (telpas + zemes noma) maksu mēnesī, nevis maksu […]

Read More… from Izsoles paziņojums