Diena bez datora

Esam saņēmuši no vecākiem daudz labu vārdu un lielo paldies par piešķirto brīvo dienu no mācībām! Tāpēc vēlamies atkārtot šo “Dienu bez datora”! Lai visiem būtu ērti, tad šī diena ir 30.04.! Ņemot vērā, ka maija sākumā ir divas dienas (Mātes diena un Darba svētku diena), kurās katrs var izpausties gan ar mīlestību, gan ar […]

Read More…

Vienotais iestājpārbaudījums

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājaslapās. […]

Read More…

Diena bez datora

Tuvojoties pavasarim, arvien grūtāk paliek strādāt un mācīties! Lai mazliet varētu atvilkt elpu un lai paskatītos ārā pa logu un pasvilpotu kopā ar putniem, esam izveidojuši vienu BRĪVU dienu no datora gan skolotājiem, gan skolēniem! Šī diena skolēniem bez darba nepaies, bet nebūs jāsēž pie datora un jādusmojas uz skolas uzdotajiem lielajiem darbiem! Process ir […]

Read More…

Izsoles paziņojums

Izsole notiks 03.02.2021. plkst.12:30, pieteikumi (papīra formātā, aploksnē) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā iesniedzami līdz 02.02.2021. plkst.16:30 Klientu apkalpošanas centrā. Izsoles dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa “Pieteikums” un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes ir jāraksta teksts, kas norādīts Rakstiskā izsoles nolikuma 5.4.apakšpunktā. Svarīgi! Pieteikuma veidlapā potenciālais nomnieks norāda piedāvāto kopējo nomas (telpas + zemes noma) maksu mēnesī, nevis maksu […]

Read More…

Izglītības iestādes saimes apsveikums Latvijas 102. dzimšanas dienā

Šis 18.novembris ir citādāks nekā citus gadus – esam saskārušies ar situāciju, kas pieprasa no katra disciplīnu, atbildību un drosmi. Tāpēc esam pateicīgi pedagogiem par pašaizliedzīgo darbu ikdienā, skolēniem par izpratni un vēlmi iegūt zināšanas un prasmes gan klātienē, gan attālināti, vecākiem par atbalstu, ko Jūs sniedzat izglītojamiem un mums. […]

Read More…

Karjeras nedēļa 2020

Diskusijas par karjeras izglītību notiks @TavaiKarjerai Facebook kontā. Aicinām sekot @TavaiKarjerai Atgādinājuma ziņu par vecāku diskusiju @TavaiKarjerai izvietosim no rīta 28.10. ar aicinājumu sekot līdzi tiešraidei plkst.19.00. (tāpat arī jauniešu diskusijai, kurai paziņojumi izvietosim 27.10. pēcpusdienā). Šajā sakarā ir jāreģistrējas Facebook kontā. No Jūsu konta jāpāriet @TavaiKarjerai laika joslā. Attiecīgi noteiktā laikā sāksies tiešraide. Ja gadījumā […]

Read More…