Par O. Sokolovu

«Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums- Tā iemirdzas un nodziest,Paliek klusums, neizteikti vārdi.»(I. Auziņš) Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājusi mūsu ilggadējā kolēģe un pedagoģe Olga Sokolova Atvadīšanas notiks 2021.gada 18.jūnijā plkst. 12:00 Lāčupes kapsētā Skumju brīdī esam kopā ar O. Sokolovas ģimeni Rīgas 96.vidusskolas kolektīvs. […]

Read More…

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā. Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst.10.00. Skolu saraksts, kuras kā izglītojamo uzņemšanas kritēriju 10.klasē ir noteikušas iestājpārbaudījuma rezultātu – skatīt šeit. Skolas, kuras uzņems izglītojamos 10.klasē bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, t.i.,  iesniegumu par uzņemšanu […]

Read More…