COVID

 • Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.08.2020. rīkojums Nr.757-rs “Par izglītības procesa īstenošanu 2020./2021. mācību gadā” (konsolidētā versijā);

Informācija izglītojamo vecākiem/ tiesiskiem pārstāvjiem, atbalstot attālināto mācību procesu

 • Izglītojamo saziņa ar pedagogiem notiks izmantojot Rīgas domes elektronisko pasta sistēmu edu.riga.lv (lai piekļūtu sistēmai nepieciešams izmantot skolas datora lietotāja vārdu un paroli, gadījumā, ja parole ir aizmirsta, lūgums rakstīt e-klases virslietotājam Ņ.Kozlovam) un e-klases pastu.
 • Attālinātās mācību stundas notiks izmantojot Microsoft Teams Izglītībai  platformu (lietotni var iegūt https://aka.ms/getteams). Lai pieteiktos platformā, ir nepieciešams izmantot skolas datora lietotāja vārdu, ar postfiksu @edu.riga.lv (piem. jberzins@edu.riga.lv) un paroli.
 • Tiešsaistes stundu saraksts būs pieejams e-klases dienasgrāmatā un arī Microsoft Teams Izglītībai kalendārā.
 • Katrs priekšmeta skolotājs nosaka, kādu no darbiem ir jānodod un nosaka nodošanas termiņu.
 • Ja izglītojamais nevar piedalīties attālinātā mācību stundā, izglītojamā vecāks / tiesiskais pārstāvjis rakstiski informē klases audzinātāju par nepiedalīšanās iemesliem.

Paroles nomaiņa priekš Teams

Tīmekļa pārlūkā ievadam adresi https://pasts.edu.riga.lv/. Pēc lapas ielādes aizpildām laukus “Lietotāja vārds” un “Parole”, ar savu lietotāja vārdu un sākotnējo paroli un spiežam pogu “Pievienoties”. Pēc tam paradīsies jaunais logs, kurā Jūs lūgs nomainīt paroli.

 • Aizpildām lauku “Pašreizējā parole” ar sākotnējo paroli, ko ievadījām pieslēdzoties;
 • Aizpildām laukus “Jaunā parole” un “Jaunā parole atkārtoti” ar Jūsu izdomāto paroli.
 • Jāņem vērā, ka jaunai parolei ir jābūt:
  • vismaz 8 rakstzīmju garai;
  • jāsatur vismaz viens lielais un mazais burts;
  • jāsatur vismaz viens cipars un simbols (piem. !@#$%^&*()_+-=);
  • nav jāsatur personīga informācija ( piem. Vārds vai dzimšanas gads).

Iesnieguma sagatavošana izmantojot latvija.lv

Lai iesniegtu iestādei iesniegumu par uzņemšanu 1.klasē vai pārnākšanai uz iestādi ir jāizmanto e-iesniegums.

Lai aizpildītu e-iesniegumu, jāienāk portālā latvija.lv un jāizvēlas e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” –  https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts.

 

Jāpilnvarojas izmantojot vēlamo pilnvarošanas veidu un jāpiekrīt datu nodošanai Valsts Reģionālās attīstības aģentūrai.

Tālāk ir jāakceptē pakalpojuma lietošanas noteikumi un jānospiež poga “Tālāk”.

 

Tālāk laukā “Iestādes atslēgvārdi” ir jāieraksta iestādes nosaukums – Rīgas 96.vidusskola” un jānospiež poga “Meklēt”.

Pēc tam sarakstā jāizvēlas atbilstošā izvēle un jānospiež poga “Tālāk”

 

 

 

Tālāk ir jāizpilda atbilstošie lauki formā:

 

 

 

Sadaļā “Virsraksts” ir jāieraksta

 • Iesniegums par ieskaitīšanu 1.klašu pretendentu sarakstā”, ja gribat iestāties 1.klasē.
 • Iesniegums par ieskaitīšanu izglītojamo sarakstā”, ja gribat mainīt izglītības iestādi.

Sadaļā “Saturs” ir jāieraksta (atbilstoši modificējot tekstu)

 • Ja gribat iestāties 1.klasē:

Lūgums ieskaitīt Rīgas 96.vidusskolas 1.klašu pretendentu saraksta manu bērnu – bērna Vārds, bērna Uzvārds, bērna personas kods 123456-123456
Mācību uzsākšanas gads – 21./22.mācību gads.
Tiesiskā pārstāvja dati – Vārds Uzvārds p.k. 123456-123456 tālr. (+371) 2123456

 • Ja gribat mainīt izglītības iestādi:

Lūgums ieskaitīt manu bērnu – bērna Vārds, bērna Uzvārds, bērna personas kods 123456-123456, Rīgas 96.vidusskolas X. klasē.
Tiesiskā pārstāvja dati – Vārds Uzvārds p.k. 123456-123456 tālr. (+371) 2123456

Sadaļā “Datnes” ir jāpievieno aktuālais sekmju izraksts.

 • Sadaļā “Tips” jāizvēlas “Lūgums

Tālāk jāizpilda sadaļa “Iesniedzēja kontaktinformācija” un sadaļā “Kā saņemt atbildi” jāizvēlas atbilstošais komunikācijas veids un jānospiež poga “Tālāk”.

Tālāk jāpārskata iesniegums un jānospiež poga “Iesniegt”

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 23.septembris 12:09