Izglītības iestādes saimes apsveikums Latvijas 102. dzimšanas dienā

Šis 18.novembris ir citādāks nekā citus gadus – esam saskārušies ar situāciju, kas pieprasa no katra disciplīnu, atbildību un drosmi. Tāpēc esam pateicīgi pedagogiem par pašaizliedzīgo darbu ikdienā, skolēniem par izpratni un vēlmi iegūt zināšanas un prasmes gan klātienē, gan attālināti, vecākiem par atbalstu, ko Jūs sniedzat izglītojamiem un mums.