Izglītības programmas

Iestāšanās

Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Rīgas 96.vidusskolas 2019. gada 04. aprīļa saistošiem noteikumiem Nr. VS96-19-1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās”.

Nepieciešamie dokumenti

Vispārējās pamatizglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību vai pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Topošo pirmklasnieku vecākiem

Sagatavošanas nodarbības

Nodarbības sastāv no četriem lieliem blokiem:

 • Valodas prasmes. Apgūstam burtus, trenējam fonemātisko dzirdi (spēju atšķirt skaņas vārdos), mācamies salikt vārdus no burtiem, un ar dažādu vingrinājumu palīdzību trenējam roku turpmākai rakstīšanai. Mācāmies lasīt – atsevišķus vārdus, frāzes, teikumus, nelielas grāmatiņas. Nodarbību laikā arī papildinām vārdu krājumu un pilnveidojam runas prasmes.
 • Matemātiskas prasmes. Apgūstam ciparus, pilnveidojam skaitīšanas iemaņas, iepazināmies ar skaitļu šķirām, daudzciparu skaitļiem un skaitļa sastāvu, apgūstam aritmētiskās darbības (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana), u. c.
 • Praktiskās un mākslinieciskās prasmes. Attīstām uzmanības koncentrēšanas iemaņas, pilnveidojam roku koordināciju, mazo motoriku, kā arī attīstām gribasspēku.
 • Dabaszinības un sociālās zinības. Mācamies dažādas interesantas tēmas, piemēram, cilvēka ķermenis, dzīvnieku un augu veidi, Visums u. c. Mācamies orientēties laikā (gadalaiks, mēnesis, datums, nedēļas diena, laiks pēc pulksteņa).
Mācību gadsPlānotie sagatavošanas nodarbību vadītāji
2021./2022.m.g.Larisa Grudule
Nadežda Gromova
Irina Ļetņovska
2022./2023.m.g.Svetlana Pozdņakova
Edīte Pauliņa
Jūlija Bojarska
2023./2024.m.g.Lilija Škavronska
Antra Dukāte
Ilona Dombrovska

Gatavojoties uz pirmo 1.septembri

Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatu nodrošina skola

Pirmklasniekam uzsākot 1.semestri semestri būs nepieciešams:

 • Maiņas apavi un auduma maisiņš, to uzglabāšanai;
 • Penālis (ne koka, ne metāla, lai nokrītot neradītu troksni) kurā vienmēr būtu: 2 parastie zīmuļi, 2 zilas, 1 zaļa un 1 melna lodīšu pildspalva, lineāls, dzēšamgumija, 6-12 krāsu zīmuļi, šķēres ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis, noslēgts zīmuļu asināmais;
 • 1.klasē pietiks ar 10 līniju, 10 parastu rūtiņu apvākotām burtnīcām
 • Sporta tērps (garās bikses, jaka, T-krekls ar īsām piedurknēm, neslīdoši sporta apavi) un auduma maisiņš tā uzglabāšanai;
 • Zīmēšanas albums ar biezu papīru A4 un A3, krāsainais papīrs (labāk no abām pusēm), krāsainais kartons, plastilīns, pasteļa eļļas krītiņi, guašas, akvareļa krāsas, otiņas (3 dažāda platuma otas, viena no tām fona ota), trauciņš ūdenim, flomāsteri;
 • Nošu burtnīca (neliela formāta A5)
 • Trīs mapītes ar kabatiņām (A4);
 • Svētku pasākumos ir pieņemts: zēniem- tumšas bikses un balts krekls, meitenēm- balta blūze un tumši svārki;
 • Pašapkalpošanās prasmes: saģērbties, aizsaitēt apavus;

Kompetenču satura programmas

Jaunā satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs cilvēks, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots.

Mācību saturs veidots ar fokusu uz būtisko, kas jāapgūst izglītojamām. Tāpēc tas ir organizēts atbilstoši katrā mācību jomā definētajām tā dēvētajām lielajām idejām jeb galvenajām atziņām, par kurām izglītojamām jāiegūst izpratne.

Kompetenču satura pamatizglītības programma

Pamatizglītības programma

Priekšmets/Klase 123456789
Latviešu valoda un literatūra555555555
Svešvaloda (angļu) 122223333
Mazākumtautības valoda un literatūra423333332
Sociālās zinības111111
Sociālās zinības un vēsture223
Latvijas un pasaules vēsture222
Vizuālā māksla111111111
Mūzika111111111
Teātra māksla11
Dabaszinības222222
Ķīmija112
Fizika112
Bioloģija222
Ģeogrāfija122
Matemātika444556555
Dizains un tehnoloģijas122121121
Inženierzinātnes1
Datorika111221
Sports un veselība233333333
Kopā222324262830323434

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas 1.komplekts

Padziļinātā Sociālo zinātņu, Vēstures, Latviešu un Angļu valodas apguve

Sociālo zinātņu padziļinātā apguvē paredzēts ar dažādu sabiedrības darbības piemēriem un filozofisku atziņu palīdzību apgūt dažādu politisku, sabiedrisku un ekonomisku ideju attīstību. Papildus izglītojamie padziļināti apgūst gan teorētiskas zināšanas par politiskajiem, ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, gan arī mācās praktiski šīs zināšanas izmantot, piedaloties un vadot dažādus vietējās nozīmes sabiedriskos pasākumus, kā arī gūstot uzņēmējdarbības pieredzi, un piedalās vietējas nozīmes tirdzniecības pasākumos.


Vēstures padziļinātā apguvē paredzēts ar dažādu vēstures piemēru un filozofisku atziņu palīdzību apgūt dažādu politisku, sabiedrisku un ekonomisku ideju attīstību. Izglītojamie izseko dažādu ideoloģiju ietekmēm uz sabiedrību, kā arī skaidro varas un indivīda attiecības dažādos laikmetos un reģionos. Kā arī izglītojamie padziļināti apgūst vēstures faktoloģiskās zināšanas un dažādas vēstures filozofijas idejas, tādējādi attīsta izpratni par vēsturisko notikumu savstarpējām sakarībām un to ietekmi uz mūsdienu realitāti.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Dabaszinības333315
Datorika11 70
Ģeogrāfija I111105
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Vēsture un sociālās zinātnes I34 245
Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) 6210
Latviešu valoda un literatūra II 6210
Vēsture II 6210
Sociālās zinātnes II 6210
Slodze nedēļā3234323430

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas 2.komplekts

Padziļinātā Sociālo zinātņu, Kultūras un mākslas, Angļu un Latviešu valodas apguve

Sociālo zinātņu padziļinātā apguvē paredzēts ar dažādu sabiedrības darbības piemēriem un filozofisku atziņu palīdzību apgūt dažādu politisku, sabiedrisku un ekonomisku ideju attīstību. Papildus izglītojamie padziļināti apgūst gan teorētiskas zināšanas par politiskajiem, ekonomiskajiem un tiesiskajiem procesiem, gan arī mācās praktiski šīs zināšanas izmantot, piedaloties un vadot dažādus vietējās nozīmes sabiedriskos pasākumus, kā arī gūstot uzņēmējdarbības pieredzi, un piedalās vietējas nozīmes tirdzniecības pasākumos.


Kultūras un mākslas padziļinātā apguvē paredzēts gūt izpratni par kultūras un mākslas procesiem, to saistību ar radošo izaugsmi un sabiedrības vērtībām, par kultūras daudzveidīgām izpausmēm un laikmetīgo mākslu, kultūras mantojuma nozīmi, mākslas iedarbi uz savu personību, emocionālu un estētisku pieredzi. Papildus paredzēts gūt pieredzi kultūras notikumu piedzīvošanā klātienē, radošā darbībā un savas identitātes veidošanā un pilnveidot mākslas veida specifiskās prasmes, pētīt, iepazīt raksturīgo profesiju specifiku un gūt pieredzi profesijai nepieciešamo prasmju pielietojumā. Kā arī izglītojamie padziļināti pētīs kultūras un mākslas procesus, tos saistīs ar sabiedrības vērtībām, personības identitātes veidošanos un radošām inovācijām, praktiski darbosies radošās partnerības projektā, gūstot pieredzi un izpratni par starpdisciplināras mākslas māksliniecisku, sociālu un ekonomisku vērtību.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Dabaszinības333315
Datorika11 70
Ģeogrāfija I111105
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Vēsture un sociālās zinātnes I34 245
Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) 6210
Latviešu valoda un literatūra II 6210
Kultūra un māksla II 6210
Sociālās zinātnes II 6210
Slodze nedēļā3234323430

3.komplekts

Vēstures, Kultūras un mākslas, Latviešu un Angļu valodas apguve

Vēstures padziļinātā apguvē paredzēts ar dažādu vēstures piemēru un filozofisku atziņu palīdzību apgūt dažādu politisku, sabiedrisku un ekonomisku ideju attīstību. Izglītojamie izseko dažādu ideoloģiju ietekmēm uz sabiedrību, kā arī skaidro varas un indivīda attiecības dažādos laikmetos un reģionos. Kā arī izglītojamie padziļināti apgūst vēstures faktoloģiskās zināšanas un dažādas vēstures filozofijas idejas, tādējādi attīsta izpratni par vēsturisko notikumu savstarpējām sakarībām un to ietekmi uz mūsdienu realitāti.


Kultūras un mākslas padziļinātā apguvē paredzēts gūt izpratni par kultūras un mākslas procesiem, to saistību ar radošo izaugsmi un sabiedrības vērtībām, par kultūras daudzveidīgām izpausmēm un laikmetīgo mākslu, kultūras mantojuma nozīmi, mākslas iedarbi uz savu personību, emocionālu un estētisku pieredzi. Papildus paredzēts gūt pieredzi kultūras notikumu piedzīvošanā klātienē, radošā darbībā un savas identitātes veidošanā un pilnveidot mākslas veida specifiskās prasmes, pētīt, iepazīt raksturīgo profesiju specifiku un gūt pieredzi profesijai nepieciešamo prasmju pielietojumā. Kā arī izglītojamie padziļināti pētīs kultūras un mākslas procesus, tos saistīs ar sabiedrības vērtībām, personības identitātes veidošanos un radošām inovācijām, praktiski darbosies radošās partnerības projektā, gūstot pieredzi un izpratni par starpdisciplināras mākslas māksliniecisku, sociālu un ekonomisku vērtību.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Dabaszinības333315
Datorika11 70
Ģeogrāfija I111105
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Vēsture un sociālās zinātnes I34 245
Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) 6210
Latviešu valoda un literatūra II 6210
Vēsture II 6210
Sociālās zinātnes II 6210
Slodze nedēļā3234323430

Eksakto zinātņu novirziena programmu kursu komplekti

1.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Latviešu un Angļu valodas apguve

Ķīmijas, fizikas vai bioloģijas padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināsiet dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantojot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkosiet vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā. Papildus izglītojamie padziļinās un paplašinās teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām mācību priekšmetā, kas ir nepieciešams izglītības turpināšanai noteiktā profila augstskolās vai studiju programmās. Kā arī izglītojamie izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei. Paralēli izglītojamie strādās padziļināti ar zinātniskajiem rakstiem, publikācijām, lietos zinātnisko valodu, veidos priekšstatu par profesiju izvēli zinātnē, pēc iespējas darbosies mūsdienīgās laboratorijās vai zinātniskajos centros, veiks lauka darbu.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Bioloģija I22 140
Datorika11 70
Fizika I331245
Ģeogrāfija I111105
Kultūras pamati111105
Ķīmija I33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sociālās zinības un vēsture211140
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) 6210
Latviešu valoda un literatūra II 6210
Bioloģija II 6210
Ķīmija II 6210
Slodze nedēļā3434323500

2.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Angļu valodas apguve

Ķīmijas, fizikas vai bioloģijas padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināsiet dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantojot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkosiet vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā. Papildus izglītojamie padziļinās un paplašinās teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām mācību priekšmetā, kas ir nepieciešams izglītības turpināšanai noteiktā profila augstskolās vai studiju programmās. Kā arī izglītojamie izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei. Paralēli izglītojamie strādās padziļināti ar zinātniskajiem rakstiem, publikācijām, lietos zinātnisko valodu, veidos priekšstatu par profesiju izvēli zinātnē, pēc iespējas darbosies mūsdienīgās laboratorijās vai zinātniskajos centros, veiks lauka darbu.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Šīs kursu komplekts ir paredzēts tiem, kas plāno studēt ārvalstu universitātēs

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Bioloģija I22 140
Datorika11 70
Fizika I331245
Ģeogrāfija I111105
Kultūras pamati111105
Ķīmija I33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sociālās zinības un vēsture211140
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) 6210
Bioloģija II 6210
Fizika II 6210
Ķīmija II 6210
Slodze nedēļā3434323500

3.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Latviešu valodas apguve

Ķīmijas, fizikas vai bioloģijas padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināsiet dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantojot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkosiet vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā. Papildus izglītojamie padziļinās un paplašinās teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām mācību priekšmetā, kas ir nepieciešams izglītības turpināšanai noteiktā profila augstskolās vai studiju programmās. Kā arī izglītojamie izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei. Paralēli izglītojamie strādās padziļināti ar zinātniskajiem rakstiem, publikācijām, lietos zinātnisko valodu, veidos priekšstatu par profesiju izvēli zinātnē, pēc iespējas darbosies mūsdienīgās laboratorijās vai zinātniskajos centros, veiks lauka darbu.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Šīs kursu komplekts ir paredzēts tiem, kas plāno studēt Latvijas universitātēs

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Bioloģija I22 140
Datorika11 70
Fizika I331245
Ģeogrāfija I111105
Kultūras pamati111105
Ķīmija I33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sociālās zinības un vēsture211140
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Padziļinātie kursi
Latviešu valoda un literatūra II 6210
Bioloģija II 6210
Fizika II 6210
Ķīmija II 6210
Slodze nedēļā3434323500

4.komplekts

Padziļinātā Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un Matemātikas apguve

Ķīmijas, fizikas vai bioloģijas padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināsiet dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantojot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkosiet vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā. Papildus izglītojamie padziļinās un paplašinās teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām mācību priekšmetā, kas ir nepieciešams izglītības turpināšanai noteiktā profila augstskolās vai studiju programmās. Kā arī izglītojamie izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei. Paralēli izglītojamie strādās padziļināti ar zinātniskajiem rakstiem, publikācijām, lietos zinātnisko valodu, veidos priekšstatu par profesiju izvēli zinātnē, pēc iespējas darbosies mūsdienīgās laboratorijās vai zinātniskajos centros, veiks lauka darbu.


Matemātikas padziļinātā apguvē paredzēts gūt priekšstatu un izpratni par analītiskās ģeometrijas elementiem ar mērķi veidot saiknes starp algebriskajiem un ģeometriskajiem modeļiem, kas izglītojamā matemātisko instrumentāriju veidos elastīgāku un efektīvāku kompleksu problēmu risināšanā. Papildus tām ir paredzēts statistikas saturs, kas ir vairāk orientēts uz datu analīzes prasmēm, datos balstītu secināšanu un iegūto prasmju lietojumu, veicot reālus pētījumus. Kā arī ir iekļauti matemātiskās analīzes jautājumi ar mērķi veidot izpratni par atvasinājumu un integrāli, iegūt pieredzi atvasinājuma lietojumam autentisku problēmu risināšanā.

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Bioloģija I22 140
Datorika11 70
Fizika I331245
Ģeogrāfija I111105
Kultūras pamati111105
Ķīmija I33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sociālās zinības un vēsture211140
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Padziļinātie kursi
Matemātika II 8280
Bioloģija II 6210
Fizika II 6210
Ķīmija II 6210
Slodze nedēļā3434343570

5.komplekts

Padziļinātā Fizikas, Matemātikas, Latviešu un Angļu valodas apguve

Ķīmijas, fizikas vai bioloģijas padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināsiet dabaszinātņu jēdzienos un teorijās, risināt kompleksas starpdisciplināras problēmas, mērķtiecīgi izmantojot daudzveidīgus matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas vai/un bioloģijas kontekstā, lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās, t. sk. arī zinātniskās metodes, pēc paša iniciatīvas atbildīgi rīkosiet vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā. Papildus izglītojamie padziļinās un paplašinās teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām mācību priekšmetā, kas ir nepieciešams izglītības turpināšanai noteiktā profila augstskolās vai studiju programmās. Kā arī izglītojamie izmantos matemātisko analīzi un matemātiskos modeļus ķīmijas, fizikas un/vai bioloģijas kontekstā, kā arī iegūto datu ticamības novērtēšanai, rezultātu kļūdu aprēķiniem un analīzei. Paralēli izglītojamie strādās padziļināti ar zinātniskajiem rakstiem, publikācijām, lietos zinātnisko valodu, veidos priekšstatu par profesiju izvēli zinātnē, pēc iespējas darbosies mūsdienīgās laboratorijās vai zinātniskajos centros, veiks lauka darbu.


Matemātikas padziļinātā apguvē paredzēts gūt priekšstatu un izpratni par analītiskās ģeometrijas elementiem ar mērķi veidot saiknes starp algebriskajiem un ģeometriskajiem modeļiem, kas izglītojamā matemātisko instrumentāriju veidos elastīgāku un efektīvāku kompleksu problēmu risināšanā. Papildus tām ir paredzēts statistikas saturs, kas ir vairāk orientēts uz datu analīzes prasmēm, datos balstītu secināšanu un iegūto prasmju lietojumu, veicot reālus pētījumus. Kā arī ir iekļauti matemātiskās analīzes jautājumi ar mērķi veidot izpratni par atvasinājumu un integrāli, iegūt pieredzi atvasinājuma lietojumam autentisku problēmu risināšanā.


Valodu padziļinātā apguvē paredzēts iedziļināties tekstpratības un tekstveides jautājumus, padziļināt izglītojamo prasmi veidot savu rakstīšanas un mutvārdu stilu, patstāvīgi organizēt un plānot tekstu radīšanas procesu, prasmīgi izvēlēties avotus, vērtēt to kvalitāti. Liela uzmanība tiek pievērsta valodas sistēmas un valodas kultūras normu izpratnei. Izglītojamie dziļāk iepazīst un pēta valodas sistēmas līmeņus, detalizēti vērtē to mijiedarbību un nozīmi gan no teorētiskā, gan praktiskā skatupunkta. Zināšanas par valodas sistēmu palīdz labāk izprast pareizrakstības un pareizrunas normas, uzlabot runas sniegumu un dažāda žanra tekstos radīt vēlamo iespaidu uz adresātu. Valodas sistēmas, normu un saziņas kultūras izzināšana un prasmīga likumu lietošana praksē ir nozīmīgs nosacījums arī citu mācību priekšmetu satura un specializētās valodas sekmīgai apguvei.

Mācību priekšmeti101112Kopā
Svešvaloda I (Angļu valoda)45 315
Bioloģija I22 140
Datorika11 70
Fizika I331245
Ģeogrāfija I111105
Kultūras pamati111105
Ķīmija I33 210
Latviešu valoda I un Literatūra I66 420
Matemātika I66 420
Projekta darbs 1170
Sociālās zinības un vēsture211140
Sports un veselība333315
Svešvaloda (B1) (Vācu/Franču valoda)21 105
Padziļinātie kursi
Latviešu valoda un literatūra II 6210
Svešvaloda II (C1) (Angļu valoda) 6210
Fizika II 6210
Matemātika II 8280
Slodze nedēļā3434343570

Papildus kursu komplekti

Valodu, sociāla un kultūras novirziena programmas specializētie kursi
Mācību priekšmeti101112Kopā
Mazākumtautības valoda un literatūra 222210
Publiskā uzstāšanās 270
Eksakto zinātņu novirziena programmas specializētie kursi
Mācību priekšmeti101112Kopā
Uzņēmējdarbības pamati 4140
Mazākumtautības valoda un literatūra 222210

Klasiskā satura programmas

Klasiskā satura pamatizglītības programma

Priekšmets/Klase123456789
Latviešu valoda un literatūra445455555
1.svešvaloda (angļu)112332432
Mazākumtautību (krievu) valoda555444333
Matemātika454555655
Informātika111
Dabaszinības112222
Bioloģija222
Fizika22
Ķīmija22
Ģeogrāfija122
Latvijas vēsture1111
Pasaules vēsture1111
Sociālās zinības111112112
Ētika111
Mājturība un tehnoloģijas111111111
Sports222222222
Literatūra122222
Mūzika111111111
Vizuālā māksla111211111
Kopā222325262830323434

Klasiskā satura vispārējās vidējās izglītības programmas

Klasiskā satura vispārizglītojošā virziena programma

Priekšmets/Klase 101112
Latviešu valoda333
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra444
1.svešvaloda (angļu)443
2.svešvaloda (vācu/franču)222
Matemātika444
Informātika21
Fizika333
Ķīmija222
Bioloģija222
Ģeogrāfija12
Ekonomika111
Latvijas un pasaules vēsture222
Politika un tiesības2
Sports222
Psiholoģija11
Veselības mācība1
Māksla443
Literatūra222
Mūzika11
Kultūroloģija111
Kopā363636

Klasiskā satura Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Priekšmets/Klase 101112
Latviešu valoda333
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra444
1.svešvaloda (angļu)333
2.svešvaloda (vācu/franču)222
Matemātika666
Informātika21
Fizika332
Ķīmija222
Bioloģija222
Ģeogrāfija12
Ekonomika111
Latvijas un pasaules vēsture222
Politika un tiesības2
Psiholoģija11
Veselības mācība1
Sports222
Māksla332
Literatūra222
Mūzika11
Kopā363636

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 01.februāris 08:02