Jaunumi

Par O. Sokolovu

«Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums- Tā iemirdzas un nodziest,Paliek klusums, neizteikti vārdi.»(I. Auziņš) Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājusi mūsu…

9.klašu izlaidums

Publicējam izlaiduma noformējumu, kura krāšņumā mūsu 9.klašu absolventi saņēma apliecības par pamatizglītību

Rīgas mēra apsveikums Rīgas 96. vidusskolai

Godātie skolas pedagogi, vadības pārstāvji un visi darbinieki! Sveicu ar šī sarežģītā mācību gada beigām – Jūs esat paveikuši tiešām…

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā

Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videosveicienu skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā.

Olimpiskās dienas 2021. kolāžas un zīmējumi

Liels paldies visiem, kas ir iesūtījuši kolāžas un zīmējumus priekš Olimpiskās dienas pasākuma.

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā. Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums…

Diena bez datora

Esam saņēmuši no vecākiem daudz labu vārdu un lielo paldies par piešķirto brīvo dienu no mācībām! Tāpēc vēlamies atkārtot šo…

Augstskolu atvērtās durvis 2021 tiešsaistē

15.aprīlī no plkst. 14:00 šeit: https://events.tiesraides.lv/skola2021 notiks virtuāls analogs ikgadējai izglītības izstādei “SKOLA”, kur Rīgas vispārizglītojošo skolu vienpadsmito un divpadsmito…

Vienotais iestājpārbaudījums

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības Rīgas valsts ģimnāziju 7. vai 10. klasē, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs,…

Diena bez datora

Paldies izglītojamajiem par tik daudz iesūtītajām fotogrāfijām, par skaistiem pavasara vēstnešiem, par zīmējumiem, kuri rotā skolas logus, par atrastajām ēkām…

Lieldienu apsveikums

Izglītojamo pašpārvaldes apsveikums 10.b.klases apsveikums

Diena bez datora

Tuvojoties pavasarim, arvien grūtāk paliek strādāt un mācīties! Lai mazliet varētu atvilkt elpu un lai paskatītos ārā pa logu un…

Izsoles paziņojums

Izsole notiks 03.02.2021. plkst.12:30, pieteikumi (papīra formātā, aploksnē) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā iesniedzami līdz 02.02.2021. plkst.16:30 Klientu apkalpošanas centrā.…

Izglītības iestādes saimes apsveikums Latvijas 102. dzimšanas dienā

Šis 18.novembris ir citādāks nekā citus gadus – esam saskārušies ar situāciju, kas pieprasa no katra disciplīnu, atbildību un drosmi.…

Karjeras nedēļa 2020

Diskusijas par karjeras izglītību notiks @TavaiKarjerai Facebook kontā. Aicinām sekot @TavaiKarjerai Atgādinājuma ziņu par vecāku diskusiju @TavaiKarjerai izvietosim no rīta 28.10.…

Individuālās konsultācijas pie pedagogiem karjeras konsultantiem

Individuālās konsultācijas pieejamas Olga AdujevaPirmdien 11:00-12:30 un no 15:00Dace Boldāne - GabrāneTrešdien 14:10-16:00. Lai ierastos uz konsultāciju ir jāveic iepriekšējais…

Par Rīgas 96. vidusskolas telpu iznomāšanu

Sēdes protokola izraksts Komisijai 10.08.2020. ir iesniegta Rīgas 96. vidusskolas (turpmāk – Skola) vēstule ar lūgumu atļaut Skolai iznomāt Skolas…

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Tikšanās ar nākamo 1.klašu vecākiem notiks 30.septembrī plkst. 18:00, iestādes aktu zālē. Sapulces laikā notiks iepazīšanas ar pedagogiem. Sagatavošanas grupu…

Par mācību procesa organizāciju 2020./2021. mācību gadā

Pirmkārt, mēs gribētu pateikties visiem vecākiem un citam ieinteresētām personām, kas ir sniegušas savus pilnveides piedāvājums mūsu iestādes darba nodrošināšanai.…

Par izmaiņām satura pārvaldības politikā

Lai nodrošinātu atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (https://likumi.lv/ta/id/316109/redakcijas-datums/2020/07/18), mūsu…

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 21.aprīlis 06:04