Ēdināšana

Ēdināšana

Sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm). Tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 1.00 €/dienā.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Ja ir samaksāts par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 28361530. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

2022.gada septembra ēdienkarte
2022.gada oktobra ēdienkarte

Ēdināšanas norēķinu rekvizīti

Uzņēmums SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģ.nr. LV40003556833
Norēķinu konts AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu: Izglītojamā Vārds un Uzvārds; Klase, kurā mācās;• Maksājuma periods (piemēram: 15.04.–19.04.2022. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Par ēdināšanu 2022./2023.mācību gadā

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 26.septembris 14:09