Ēdināšana

Bezmaksas ēdināšana

  • Pusdienas 1.-4. klasēs
  • Izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm*
  • Ģimenes, kas reģistrētas Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistra*
  • Bāreņi*
  • Izglītojamie ar invaliditāti*
  • Izglītojamie, kuriem vecāki nepilda aprūpes pienākumus*

*Statusa precizēšanai jāvēršas RD Labklājības departamentā tālr. 80005055

Ēdināšana ar līdzmaksājumu
pusdienas 5.-12. klasēs

Maksājums par katru ēdienreizi – maksāšana caur pusdienlaiks.lv platformu;

  • Bērnu kavējumus un ēdienreižu atteikumus jāveic pusdienlaiks.lv platformā, sadaļā ’Pasākumi’ (līdz iepriekšējās dienas plkst.21:00).
  • Kad pēc pārskaitījuma veikšanas virtuālajā maciņā parādīsies nauda (parasti maciņš uzpildās 1 darba dienas laikā), par to saņemsiet informatīvu e-pastu.

Rēķina apmaksa mēneša beigās – jāslēdz individuālais līgums ar ēdinātāju (līgumu var slēgt gan papīra formā, gan elektroniski izmantojot eParakstu)

  • Bērnu kavējumus un ēdienreižu atteikumus jāveic pusdienlaiks.lv platformā, sadaļā ’Pasākumi’ (līdz iepriekšējās dienas plkst.21:00).

Maksas ēdināšana
launags 1.-4. klasēs

Pārskaitījums uz norēķinu kontu

Uzņēmums SIA Baltic Restaurants Latvia
PVN reģ.nr. LV40003556833
Norēķinu konts AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

Izglītojamā vārds un uzvārds, klase, maksājuma periods (piemēram: Ivars Paraudziņš 1.l klase 15.04.–19.04.2022.)

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Izglītojamo kavējumus un ēdienreižu atteikumus, lūdzam pieteikt ēdinātājam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30, nosūtot SMS uz t. 28361530.

Ēdienkartes

2022.gada septembra ēdienkarte
2022.gada oktobra ēdienkarte
2022.gada novembra ēdienkarte
2022.gada decembra ēdienkarte
2023.gada janvāra ēdienkarte
2023.gada februāra ēdienkarte
2023.gada marta ēdienkarte
2023.gada aprīļa ēdienkarte
2023.gada maija ēdienkarte

Lapas satura pēdējais atjauninājums (izņemot automātiski jaunināmas sadaļas) - 26.aprīlis 08:04